אל תיתן לעבר להרוס את סיכוייך לעתיד, תמצא את כל האפשרויות שניתנו לך על פי החוק.

רובינו מכירים או שמענו את המושג חנינה מהנשיא. המחשבה הראשונה שמקושרת עם המושג הזה היא קיצור עונש המאסר. אך בעצם חנינה מהנשיא ניתן לבקש וגם לקבל במספר מקרים:

 • הקלה בעונש מאסר
 • הקלה בפסילת רישיון נהיגה
 • הקלה בעונשי קנסות שניתנו ע”י בית המשפט
 • הקלה בעונשי קנסות תעבורה
 • קציבת מאסר עולם
 • מחיקת רשום פלילי או קיצור תקופת התיישנות רישום פלילי

מחיקת רשום פלילי או קיצור תקופת התיישנות רישום פלילי

מי זקוק למחיקת רשום פלילי?

האם בן אדם אשר ביצע עבירה כל שהיא נגזר גורלו לכל החיים לשאת את עברו הפלילי, לוותר על מקומות עבודה איכותיים הדורשים עבר פלילי נקי?

חנינה מהנשיא למחיקת רשום פלילי באה בעצם לסייע לבן אדם אשר ביצע עבירה וריצה את עונשו עבור עבירה זאת. יתכן ובן אדם בצעירותו ובטיפשותו ביצע עבירה, אך אחרי ריצוי העונש ושנים שעברו, התיישר, רכש מקצוע, הקים משפחה ומעוניין להתקבל למקום עבודה אשר חלק מתנאי הקבלה במקום עבודה זה הוא בדיקת רשום פלילי.

על מנת למנוע מצב בו עברו של האדם מסכל את סיכוייו להתקדם בחיים, נוצר התהליך שקרא חנינה מהנשיא לצורך מחיקת רשום פלילי.

מה חשוב לדעת בהגשת הבקשה למחיקת רשום פלילי

 • כל אדם רשאי להגיש בקשה לחנינה עבור או עבור בן משפחה מדרגה ראשונה. אין חובה להגיש את הבקשה דרך עו”ד פלילי.
 • ניתן להגיש את הבקשה לחנינה רק כאשר הסתיימו כל ההליכים המשפטיים בתיק המדובר.
 • הנשיא לא ידון בתיקים סגורים במשטרה (מסיבות כמו חוסר ראיות, נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין וכו’.)
 • הבקשה תכלול פרטים אישיים, פרטי העבירה, כולל החלטות בית המשפט, עונשים, כולל תאריכי תחילה וסיום ריצוי העונש.
 • החלק החושב ביותר הוא נימוק הסיבה למחיקת רשום פלילי. מה הסיבה, נימוקים סוציאליים, נסיבות אישיות ומשפחתיות לביצוע העבירה ולמחיקת הרשום, תרומה לקהילה לאחר ריצוי העונש, התנדבות, שירות צבאי, הישגים מיוחדים ועוד.
 • לכל טענה בנימוקים לבקשה, יש להגיש מסמכים תומכים מהגופים הרלוונטיים.
 • משך הטיפול בבקשה לא מוגדר ויכול להיות ממושך
 • ניתן להגיש בקשה גם בתיקים צבאיים (למעט תיקים שנדונו במערכת בתי משפט הצבאית באזור יהודה ושומרון)

את הבקשה לחנינה מנשיא המדינה ניתן להגיש באופן פרטי או בעזרת עורך דין. יותר מידע ניתן למצוא באתר האינטרנט של נשיא המדינה.